دانستنی ها -> نژادها -> گربه

,

آشنایی با نژاد پرشین : گربۀ اصیل ایرانی

تاریخچۀ نژاد پرشین نژاد پرشین یکی از نژادهای قدیمی است. برای کسانی که این گربه‌ی زیبا را دوست دارند جای تعجب نیست که زیبایی موی بلند از این مهد تمدن سرچشمه می‌گیرد: بین‌النهرین، که بعدها به عنوان پارس و در دوران مدرن به آن ایران می‌گویند. موی بلند این نژاد احتمالا ناشی از یک جهش […]