سرگرمی -> بخوانید -> از قدیمی ها

در قدیم باور داشتند…(بخش چهارم)

مطالب با عنوان ” در قدیم باور داشتند … ” ها، باورهای قدیمی و جالبی است که در گذشته مردم به آن‌ها اعتقاد داشته‌اند. گاهی مطالعه درباره عقاید گذشتگان‌مان نا را به درک صحیح‌تری از میزان و نحوه پیشرفت فکر بشر می‌رساند. مطالعه آن‌ها خالی از لطف نیست. در قدیم باور داشتند که: بچۀ شیر […]

در قدیم باور داشتند…(بخش سوم)

مطالب با عنوان ” در قدیم باور داشتند … ” ها، باورهای قدیمی و جالبی است که در گذشته مردم به آن‌ها اعتقاد داشته‌اند. مطالعه آن‌ها خالی از لطف نیست. در قدیم باور داشتند که: شیر از خروس می‌ترسد. مار از کرفس می‌گریزد. برگ بلوط برای شتر بیمار مفید است. شتر کینه‌ایست و هیچ چیز […]

در قدیم باور داشتند…(بخش دوم)

در قدیم باور داشتند بخش اول نیز دارد. در قدیم باور داشتند که: عقاب گاهی نر و گاهی ماده است. سگی که به او پیه کفتار مالیده شود، دیوانه می‌شود. سگ از کسی که زبان کفتار همراهش باشد، می‌ترسد. کفتار از چوب انگور می‌ترسد. کفتار بیمار با خوردن توله سگ حالش خوب می‌شود. کرکس از […]

در قدیم باور داشتند…

در قدیم باور داشتند بخش دوم نیز دارد. در قدیم باور داشتند که: تعبیر دیدن عقاب در خواب، سلطان ظالم است. کفتار یک سال نر و یک سال ماده است. کرکس خوش‌بوست، چون آهو و نافۀ مشک می‌خورد. شترمرغ از سایۀ خودش می‌ترسد، برای همین همیشه رو به آفتاب حرکت می‌کند تا سایه‌اش را نبیند. […]