در این بخش بیماری‌های سگ را به صورت فهرست الفبایی در آورده‌ایم تا بتوانید به راحتی به آن‌ها دست پیدا کنید. آشنایی با بیماری‌های سگ به شما کمک می‌کند به محض مشاهدۀ علائم سریع‌تر اقدام نمایید و از روند پیشروی، نحوه و دورۀ درمان و دورۀ نقاهت آن آگاهی داشته باشید. توانایی پیش بینی شرایط به انسان‌ها احساس اطمینان، امنیت و داشتن کنترل بر اوضاع می‌دهد.

الف

آب‌سیاه (Glaucoma)

آب‌مروارید (Cataracts)

آبریزش بینی (Runny Nose)

آبیوتروفی مخچه (Cerebellar Abiotrophy)

آتروفی پیشروندۀ شبکیه (Progressive Retinal Atrophy)

آسیب پاهای جلویی (Front Leg Injury)

آشالازی کريکوفارنژيال (Cricopharyngeal Achalasia)

آلوپسی کم شدن رنگ‌دانه‌ها (Color Dilution Alopecia)

آنسفالیت (Encephalitis)

آنفولانزا (Canine Influenza)

آگلوتینین سرد (Cold Agglutinin)

اختلال انعقاد پلاکت‌های خون (Clotting Disorders of the Platelets)

اختلال انعقاد خون ارثی (Clotting Deficiency: Inherired)

اختلال انعقاد خونِ ناشی از بیماری‌های کبد (Clotting Deficiency: Liver Related)

اختلال حرکتی مری (Cricopharyngeal Achalasia)

اختلال شناختی (Canine Cognitive Dysfunction)

از ریخت‌افتادگی نای (Collapsed Trachea)

استافیلوما (Staphyloma)

استئوپاتي كرانيومانديبولار (Craniomandibular Osteopathy)

استئوکندریت دیسکان (Osteochondrosis Dissecans)

استئوسارکوما (Osteosarcoma)

استرس مزمن (Chronic Stress)

استفراغ (Vomiting)

استفراغ مزمن (Chronic Vomiting)

اسهال (Diarrhea)

اسهال کلوستریدیا (Clostridial Diarrhea)

افتادگی پلک (Droopy Eye)

التهاب رودۀ بزرگ (Colitis)

التهاب کیسۀ صفرا (Choleliths)

التهاب مزمن رکتوم یا راست‌روده (Chronic Inflammation of the Rectum or Perineum)

التهاب مزمن لثه (Chronic Gingivostomatitis)

التهاب مزمن مقعد (Chronic Inflammation of the Anus)

التهاب مزمن نایژه (Chronic Inflammation if the Bronchi)

التهاب معده‌ای-روده‌ای (Gastroenteritis)

التهاب ملتحمۀ چشم (Conjunctivitis)

التهاب و زخم مزمن دهان (Chronic Mouth Inflammation and Ulcers)

انترپیون (Entropion)

انحراف چشم (Crossed Eyes)

انگل کوکسیدیا (Coccidia)

انسداد روده (Intestinal Obstruction)

انسداد کیسۀ صفرا (Gallbladder Obstruction)

ایست قلبی (Cardiac Arrest)

ب

بازگشت اسید به مری (Acid Reflux)

باکتری کلوستریدیوم (Clostridium)

بدبویی مزمن دهان (Chronic Bad Breath)

بدشکلی استخوان سینه (Chest Bone Deformity)

بزرگ‌کبدی (Enlarged Liver)

بی‌اشتهایی (Loss of Appetite)

بیرون‌زدگی چشم (Proptosis)

پ

پارگی عضله (Muscle Tear)

پاروا (Canine Parvovirus)

پاروا ویروس نوع یک (Canine Minute Virus)

پایین نیامدن بیضه (Cryptorchidim)

پرفشاری ریه (Pulmonary Hypertension)

پروپتوز (Proptosis)

پنومونی آسپیراسیون (Aspiration Pneumonia)

پوسیدگی دندان (Cavities)

پیچ‌خوردگی طحال (Twisted Spleen)

ت

تب (Fever)

تب چنگ گربه (Cat Scratch Fever)

تب خانوادگی شارپی (Familial Shar-Pei Fever)

ترشحات واژن (Vaginal Discharge)

تندتپشی (Rapid Heart Rate)

تنگی ریه (Pulmonic Stenosis)

توکسوپلاسموز (Toxoplasmosis)

تومور قلبی (Heart Tumors)

تومورهای سرطانی و غیرسرطانی دهان (Cancerous and Noncancerous Mouth Growths)

تومورهای ماست سل (Canine Mast Cell Tumors)

ث
ج

جابه‌جایی مهره (Hemi-vertebrea)

جداشدگی شبکیه (Retinal Detachment)

جرب دمودکس (Demodectic Mange)

چ

چشم گیلاسی (Cherry Eye)

ح

حساسیت به پنیر (Cheese Allergies)

حساسیت به چوب سدر (Cedar Bedding Allergies)

حساسیت به دارچین (Cinnamon Allergies)

حساسیت به ذرت (Corn Allergies)

حساسیت به غذای آمادۀ سگ (Canned Dog Food Allergies)

حساسیت به غذای گربه (Cat Food Allergies)

حساسیت به فرش و کفپوش (Carpet Allergies)

حساسیت به واکسن (Vaccination Sensitivity)

حساسیت به هویج (Carrots Allergies)

حساسیت پوستی (Contact Allergies)

حساسیت تنفسی (Inhalant Allergies)

حساسیت غذایی (Food Allergies)

خ

خشکی چشم (Dry Eye)

خشکی چشم موفرفری‌ها (Curly Coat Dry Eye Syndrome)

خون در ادرار (Blood in the Urine)

خون‌دماغ (Nose Bleed)

د

دررفتگی کشکک (Patellar Luxation)

دررفتگی مهره‌های گردن (Cervical Vertebral Instability)

درماتیت تماسی (Contact Dermatitis)

دیستروفی قرنیه (Corneal Dystrophy)

دیستمپر (Canine Distemper)

دیسک بین مهره‌ای (Intervertebral Disk Disease)

ذ
ر

رسوب کلسیم در ریه (Calcium Buildup in Lungs)

رسوب کلسیم در مجاری ادرار (Calcium Deposits in the Urinary Tract)

ز

زخم‌های پوستی (Skin Ulcers)

زخم قرنیه (Corneal Ulcers)

زوال اعصاب (Nerve Degeneration)

ژ
س

سیانوباکتر (Cyanobacteria)

سندروم استرس (Canine Stress Syndrome)

سنگ در ادرار (Crystals in the Urine)

سنگ کلسیم اُگزالات در مجاری ادرار (Calcium Oxalate Urolithiasis)

سنگ مثانه (Bladder Stones)

سرطان سلول‌های رگ‌های خونی (Cancer of the Blood Vessel Cells)

سرطان سلول‌های لنفاوی در ریه (Cancerous Lymphoid Cells in the Lungs)

سرطان غدۀ مقعدی (Anal Gland Cancer)

سرطان کارسینوئید (Carcinoid Cancer)

سرطان کلیه (Kidney Cancer)

سرطان گوش (Ear Cancer)

سرطان مزمن خون (Chronic Leukemia)

سرفه (Coughing)

سقط خودبه‌خودی (Miscarriage)

سکتۀ قلبی/ حملۀ قلبی (Heart Attack)

سمی بودن عصارۀ مرکبات (Citrus Oil Toxicity)

سمی بودن مالچ (خاکپوش) کاکائو (

سندروم اهلرز-دنلوس (Ehlers-Danlos Syndrome)

سندروم دم اسب (Cauda Equina Syndrome)

سندروم سقوط اپیزودیک سگ‌های کاوالیر (Cavalier Episodic Falling Syndrome)

سندروم کَوَل (Caval Syndrome)

سندروم لرزش سگ‌های سفید (White Dog Shaker Syndrome)

سندروم چینی بیگل (Chinese Beagle Syndrome)

سوختگی با مواد شیمیایی (Chemical Burns)

سوفل قلبی (Heart Murmurs)

سیروز و فیبروز کبدی (Cirrhosis and Fibrosis of the Liver)

سیستینوریا (Cystinuria)

سیکل هماتوپویزیس (Cyclic Hematopoiesis)

ش

شاگاس (Chagas Disease)

شالازیون (Chalazion)

شانت پورتوسیستمیک کبدی (Portosystemic Liver Shunt)

شب‌کوری باثبات مادرزادی (Congenital Stationary Night Blindness)

شوره (Cheyletiella Dermatitis/ Walking Dandruff)

ص

صرع (Epilepsy)

ض
ط
ظ
ع

عطسۀ معکوس (Reverse Sneezing)

عفونت استاف (Staph Infection)

عفونت استخوان (Bone Infection)

عفونت ای.کُلی (E.Coli Infection)

عفونت سالمونلا (Salmonella Infection)

عفونت سیرکو ویروس (Circovirus Infection)

عفونت کرونا ویروس (Canine Coronavirus Infection)

عفونت گوش (Ear Infection)

عفونت مثانه (Bladder Infection)

عفونت ویروس هرپس (Canine Herpes Virus Infection)

غ

غش کردن هنگام ورزش (Collapse During Exercise)

ف

فتق پرینه (Perineal Hernia)

فتق کشالۀ ران (Inguinal Hernia)

فتق مادرزادی دیافراگم (Congential Doaphragmatic Hernia)

فتق ناف (Umbilical Hernia)

فلج کونهوند (Coonhound Paralysis)

فون ویلبراند (Von Willebrand’s Disease)

ق
ک

کاپیلاریازیس (Capillariasis)

کاردیومیوپاتی (Cardiomyopathy)

کاهش دمای بدن (Low Body Temperature)

کراتیت (Keratits)

کراتیت رنگدانه (Pigmentary Keratis)

کُرتریاتریاتوم (Cor Triatriatum)

کریپتوپوریدیوم (Cryptosporidium)

کریپتوکوکوزیس (Cryptococcosis)

کلانژیوهپاتیت هپاتیت (Canine Cholangihepatitis)

کلستازیس کبدی  (Cholestasis)

کلسترول بالا (High Cholesterol)

کم‌خونی مزمن (Chronic Anemia)

کم‌کاری تیروئید (Hypothroidism)

کمی پلاکت خون (Low Platelet Count)

کمی آلبومین خون (Low Blood Albumin)

کمبود کارنیتین (Carnitine Deficiency)

کمبود منیزیوم (Magnesium Deficiency)

کندروسارکوم حنجره و نای (Chondrosarcoma: Tumors of the Larynx and Trachea)

کندروسارکوم حفرۀ بینی و سینوس‌ها (Chondrosarcoma: Nasal and Paranasal Sinus)

کوتولگی بیگل (Beagle Dwarfism)

کوشینگ (Cushing’s Disease)

کوکسیدیوز (Coccidiosis)

کوکسیدیومایکوزیس (Coccidoidmycosis)

کیست لثه (Cyst on the Gums)

کیلوتوراکس (Chylothorax)

گ

گرفتگی عضلات (Muscle Spasms)

گشادگی ملاج (Open Fontanel)

ل

لب‌شکری (Cleft Palate)

لگ پرتس (Legg-perthes Disease)

لنفوم بدخیم (Canine Malignant Lymphoma)

لنفوم پوستی (Cutaneous Lymphoma)

م

مایع در ریه‌ها (Fluid in the Lungs)

مایع در شکم (Fluid in the Abdomen)

متقارن نبودن مردمک چشم (Unequal Pupil Size)

مجرای شریانی باز (Patent Ductus Arteriosus)

مدفوع‌خواری (Coprophagia)

مژگان زیادی (Distichiasis)

مسمومیت از تجمع مس در بدن (Copper Poisoning)

مسمومیت از نیش مار مرجانی (Coral Snake Bite Poisoning)

مسمومیت با انگور فرنگی (Currants Poisoning)

مسمومیت با بیترسوئیت کوهی امریکایی (Climbing Bittersweet Poisoning)

مسمومیت با پرتقال زینتی (Calamondin Orange Poisoning)

مسمومیت با تره (Chives Poisoning)

مسمومیت ناشی با تلخ‌وشیرین (Climbing Nightshade Poisoning)

مسمومیت با حسن یوسف (Coleus Poisoning)

مسمومیت با خربق سیاه (Christmas Rose Poisoning)

مسمومیت با خوردن سکه (Coins Poisoning)

مسمومیت با داروی سرفه (Cough Medicine Poisoning)

مسمومیت با درخت قهوه (Coffee Tree Poisoning)

مسمومیت با دیفن‌باخیا (Charming Dieffenbachia Poisoning)

مسمومیت با زامیافورفوراسیا (Cardboard Palm Poisoning)

مسمومیت با زیتون تلخ (Chinaberry Poisoning)

مسمومیت با زیره (Caraway Poisoning)

مسمومیت با سرب (Lead Poisoning)

مسمومیت با شکلات (Chocolate Poisoning)

مسمومیت با شعلۀ زنبق/ گلوریوسا (Climbing Lily Poisoning)

مسمومیت با کارپروفن (Caprofen Poisoning)

مسمومیت با کافئین (Caffeine Poisoning)

مسمومیت با کافور (Camphor Topical Poisoning)

مسمومیت با کاکتوس کاندلابرا (Candelabra Cactus Poisoning)

مسمومیت با کُبالت (Cobalt Poisoning)

مسمومیت با کربامات‌ها (Carbamates Poisoning)

مسمومیت با کرچک باقالا (Castor Bean Pisoning)

مسمومیت با ساقه‌ذرتی (Cornstalk Plant Poisoning)

مسمومیت با سیکاد (Cycads Poisoning)

مسمومیت با سیکلامن/پنجۀ مریم (Cyclamen Poisoning)

مسمومیت با سینره (Cineraria Poisoning)

مسمومیت با شوکران آبی (Cowbane Poisoning)

مسمومیت با فیلودندرون/ برگ‌انجیری (Cutleaf Philodendron Poisoning)

مسمومیت با کارده سرماری (Cuckoo Pint Poisoning)

مسمومیت با کالانکوئه (Chandelier Poisoning)

مسمومیت با کالادیوم/ فیل‌گوش (Caladium Poisoning)

مسمومیت با کامومیل (Chamomile Poisoning)

مسمومیت با کروتون (Croton Poisoning)

مسمومیت با کلسیوتریول (Calcipotriene Poisoning)

مسمومیت با کلماتیس (Clematis Poisoning)

مسمومیت با کورتیکواستروئید (Corticosteroids Topical Poisoning)

مسمومیت با کوکائین (Cocaine Poisoning)

مسمومیت با گل آگلونما (Chinese Evergreen Poisoning)

مسمومیت با گل بهارک (Corydalis Poisoning)

مسمومیت با گلپر (Cow Parsnip Poisoing)

مسمومیت با گل خورشیدی (Clivia Lily Poisoning)

مسمومیت با گل شیپوری (Calla Lily Poisoning)

مسمومیت با گل داوودی (Chrysanthemum Poisoning)

مسمومیت با گل کاردینال (Cardinal Flower Poisoning)

مسمومیت با گل گاردنیا (Cape Jasmine Poisoning)

مسمومیت با گل میخک (Carnation Poisoning)

مسمومیت با گلیکوزیدهای قلبی (Cardiac Glycosides Poisoning)

مسمومیت با کلکلسیفرول (Cholecalciferol Poisoning)

مسمومیت با گیلاس (Cherry Poisoning)

مسمومیت با گیلاس گلوگیر (Chokecherry Poisoning)

مسمومیت با مرجان مینیاتوری (Crown of Thorns Poisoning)

مسمومیت با مکمل‌های حاوی کلسیم (Calcium Supplements Poisoning)

مسمومیت با موگه (Convallaria Poisoning)

مسمومیت با مونوکسید کربن (Carbon Monoxide Poisoning)

مسمومیت با نخل روغنی آفریقایی (Coontie Palm Poisoning)

مسمومیت با هِدِرا/ عشقه (California Ivy Poisoning)

موکوسل کیسۀ صفرا (Canine Gallbladder Mucocele)

مسمومیت با یشم چینی (Chinese Jade Poisoning)

موکینوز پوستی (Cutaneous Mucinosis)

میلوپاتی دژنراتیو (Degenerative Mylopathy)

ن

ناتوانی در ادرار کردن (Inability to Urinate)

نارسایی قسمت برون‌ریز پانکراس (Exocrine Pancreatic Insufficiency)

ناشنوایی (Hearing Loss/Deafness)

ناشنوایی مادرزادی (Congenital Deafness)

ناهنجاری استخوان پس‌سری (Chiari-like Malformation)

ناهنجاری پنجه و ناخن (Claw and Nail Disorders)

ناهنجاری کلیوی در توله‌ها (Juvenile Renal Dyslasia)

ناهنجاری مفصل آرنج (Elbow Dysplasia)

ناهنجاری مفصل ران (Hip Dysplasia)

ناهنجاری مادرزادی دندان‌ (Congenital Dental Disorders)

ناهنجاری‌های چشم (Collie Eye Anomaly)

نقص دیسک نوری چشم (Coloboma)

نقص مشیمیۀ چشم (Choroidal hypoplasia)

نیافتادن دندان‌های شیری (Retained Baby Teeth)

و

وسواس فکری-عملی (Canine Compulsive Disorder)

ورم لثه (Swollen Gums)

ورم و پیچش معده (Gastric Dilatation-Volvulus)

ه

هات‌اسپات یا درماتیت (Hot Spots)

هایپراکستنشن مچ (Carpal Hyperextension)

هپاتوپاتی حفره‌های کبد (Canine Vacuolar Hepatopathy)

هپاتوپاتی مس (Copper Hepatopathy)

هماتوم گوش (Ear Hematoma)

همگانیسارکوم (Hemangiosaroma)

هیپوپلازی مخچه (Cerebellar Hypoplasia)

هیپوتریکوزیس مادرزادی (Congenital Hypotrichosis)

هیپوگلیسمی (Hypoglycemia)

هیدروسفالی (Hydrocephalus)

ی

یبوست (Constipation)